Tømmervirksomheden »Den franske lås og søn« har 12 ansatte svende og 3 lærlinge + Mester og administration. De udfører alle tænkelige opgaver indenfor tømmerfaget og de synes selv der er stor variation i arbejdet. De mener, at have godt styr på de arbejdsopgaver de skal udføre og der bliver jævnligt indkøbt nye maskiner, materialer og arbejdstøj som alt sammen skal forbedre arbejdsforholdende for medarbejderne. Alligevel oplever Mester at der er »for mange« sygedage grundet skader, smerter og nedslidning på trods af alle hans tiltag.

Virksomheden tager kontakt til Fysio-On og der laves en aftale om at virksomheden får besøg af Fysio-On i 2-3 timer ude på en af deres byggepladser og deres hovedkvarter. Her skal medarbejdernes arbejdsopgaver observeres og nogle af medarbejderne skal interviewes om deres opgaver og gener/skader mm.

4-5 dage senere er Fysio-On igen på besøg og skal afholde et 2½-3 timer ergonomisk foredrag på baggrund af besøget. Alle medarbejderne og mester er samlet på værkstedet. Foredraget er opdelt i 30 procent teori/baggrund og 70 procent praktiske øvelser der skal forbedre nogle af de observerede problemer.

Foredrag

Under foredraget præsenteres medarbejderne bl.a. for at det ikke kun er maskinerne og hjælpemidlerne der skal redde dem fra at blive nedslidt eller for at få skader, men at det i høj grad også er dem selv der bærer et ansvar. De skal ændre lidt på udførselen af deres funktioner f.eks holdningen ved et løft eller den knæsiddende stilling, samt at de skal blive mere bevidste om at når kroppen ikke er ”i form” til at udføre den ønskede opgave, så ”stresser” opgaven kroppen mere end den plejede (for 5 år siden), hvilket kræver længere restitutionstid. Det kan udvikle sig til en skade, der hvis den ikke bliver behandlet vil medføre kompensationer, der vil ligge yderligere belastninger på andre områder i kroppen og dermed starte overbelastningskæder og over år resultere i nedslidning af kroppen.

En forbyggende løsning kunne være ligesom når bilen skal have et service tjek eller en reparation for at kunne køre godt og uden sammenbrud i mange år. Så kan det ligeledes vigtigt for håndværkere at få et ”service tjek” (en kropsundersøgelse) for at forbygge at en lille skade bliver til en nedslidt krop på 55 år. Som afslutning hos tømmerfirmaet ”Den franske lås og søn”  blev der vist 2 eksempler på hvordan en fysioterapeutisk undersøgelse og behandling bliver udført i praksis. Eksemplerne blev udført på 2 medarbejdere der gik rundt med udbehandlede skader i henholdsvis skulder og bækken/lænd og disse havde givet samtykke til at blive behandlet foran deres kollegaer.